24 kwietnia 2016 na WUM-ie odbyła się Konferencja „Zaburzenia odżywiania się”.

Konferencja, dietetyk, hashimoto, zespół policystycznych jajników

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci, zarówno teoretycy jak i praktycy, którzy w swojej praktyce zawodowej oraz naukowej zajmują się zaburzeniami odżywiania się. Uczestnikami i prezentującymi byli specjaliści różnych profesji (dietetycy, psychoterapeuci czy psycholodzy), dzięki czemu spotkanie miało wielowymiarowy charakter. Konferencja zaowocowała wymianą, często odmiennych, poglądów, spostrzeżeń dotyczących problematyki zaburzenia odżywiania się. Wydarzenie podzielono na trzy bloki tematyczne: „Zaburzenia odżywiania się w chorobie”, „Styl życia a zaburzenia odżywiania się” oraz „Praktyczny aspekt zaburzeń odżywiania się”. Poruszono problematykę rehabilitacji żywieniowej oraz zaburzeń sercowo-naczyniowych u osób dotkniętych anoreksją, zaburzeń odżywiania wśród biegaczek narciarskich czy u kobiet z policystycznymi jajnikami. Konferencja zwieńczona została wystąpieniem fundacji i organizacji, które prowadzą działalność z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń odżywiania się. Wnikliwie omówiony został niezwykle istotny aspekt terapii, jakim jest wsparcie psychologiczne i postawa w stosunku do chorej osoby.

Bardzo cieszę się, że uczestniczyłam w tym spotkaniu. Cenne informacje oraz wiedzę zdobytą podczas spotkania z pewnością wykorzystam w praktyce.

mgr inż. Agnieszka Kopacz, dietetyk kliniczny